Új dokumentum, Tananyag - A munkavállalók jogai és kötelességei, érdekvédelem, az idő-södő munkavállalók helyzete, foglalkoztatásuk lehetőségei

2021.09.25

A FESZ a napi érdekvédelmi munka mellett fontosnak tartja, hogy a munkaerőhiány csökkentése érdekében a hosszabb távú intézkedéseket megalapozó szakmai anyagokat is készítsen, illetve javaslatokat tegyen a döntést hozók számára. A megközelítés érdekvédelmi szempontú, a cél, hogy a dolgozókat úgy lehessen megtartani az ágazatban, hogy az ne kényszer, hanem a kölcsönös előnyökön alapuló megoldás legyen. Mivel a kutatás idő és költségigényes feladat, ezért uniós forrásokra támaszkodunk ezen feladatok esetén, így a témában járatos szakembereket is be tudunk vonni. Egyik speciális területe ennek a témának az idősödő munkavállalók foglalkoztatása. Az átlagos életkor nő, viszont a fiatalok kisebb arányban vannak a népességen belül jelen, tehát hosszú távon is támaszkodni kell az 55 év feletti idősödő munkavállalókra. Azonban ehhez megfelelő ösztönzés és munkafeltételek kellenek, hogy idősebb korban is elvégezhetők legyenek a eladatok. Magyarországon a nők nagy számban hagyják el a munkaerőpiacot viszonylag korai életszakaszban élve a korai nyugdíjazás lehetőségével. Azonban ez a jelenség igen súlyos csapást mér azokra az ágazatokra, ahol a munka döntő részét nők végzik. Ilyen az egészségügyi és szociális ágazat. Magyarországon az egészségügyi ágazatban 15 éven belül a munkavállalók több mint 50%-a el fogja érni a nyugdíjazáshoz szükséges időt, így az a sok tudás és tapasztalat, amit évtizedek alatt szereztek el fog veszni a társadalom számára. Míg az orvosok esetén a nyugdíjba vonulás gyakran jóval az öregségi nyugdíjkorhatár után történik meg, addig az ápolók, gondozók esetén ez gyakran a 40 éves jogviszony elérésekor megvalósul.

Felmérésünk, amely személyes kikérdezésen és Facebook-os felmérésen alapul, választ keresett arra, milyen indítékok játszanak szerepet a korai nyugdíjba vonulásnál, és változna-e ez a magatartás jobb anyagi ösztönzés, kedvezőbb feltételek esetén. A projekt része az is, hogy jogi tanácsadást nyújtunk folyamatosan azoknak, akik tervezik a nyugdíjba vonulást, hogy megfelelő lépéseket tegyenek és ne járjanak rosszul. A tanácsadási munkánk során tájékoztatunk minden érdeklődőt, ha tovább szeretne dolgozni, milyen formában tehetné azt meg. A kutatások eredményeiről, részletes tapasztalatairól a honlapunkon tájékozódhattok.

Letöltés


« Ugrás az összes hírhez